لمینت های سرامیکی به دندان ها آسیب می زندد؟

آیا ممکن است نصب لمینت های سرامیکی به دندان های آنها آسیب بزنند؟
در واقع لمینت های سرامیکی با این هدف تولید شده‌اند که با قرار گرفتن روی دندانهای طبیعی شما ظاهر آن ها را زیبا تر نشان بدهند. در نتیجه از این که لمینت های سرامیکی در لابراتوار ساخته شدند دندان پزشک آنها را روی دندان های شما قرار می دهد تا ونیرهای پرسلین با مینای دندان طبیعی، پیوندی برقرار ‌کنند که بسیار مستحکم و با دوام است و حتی می‌توان گفت که وجود این لمینت های سرامیکی روی دندان های طبیعی موجب مقاوم تر شدن آنها در برابر ضربه و تغییر رنگ می شود.
طبق تحقیقات گسترده انجام گرفته در خصوص لمینیت های سرامیکی امکان آسیب رساندن آنها به دندان ها بسیار ناچیز است اما شرایطی وجود دارد که پس از نصب ونیر های دندانی بیمار با مشکلاتی مانند حساس شدن دندان ها به غذاهای گرم و سرد، پوسیدگی زودرس، بیماری های دهان و دندان و غیر مواجه می‌شود.
باید توجه داشته باشید که دلیل مواجه شدن با هر کدام از این مشکلات به هیچ عنوان ربطی به نصب لمینت پرسلین ندارد بلکه دلیل اصلی آن عدم توجه دندانپزشک در آماده سازی دندان ها پیش از لمینیت کردن و یا عدم توجه بیمار به رعایت بهداشت دهان و دندان پس از نصب لمینت پرسلین است.

چاپ   ایمیل