بررسی مراحل انجام ایمپلنت

ایمپلنت یکی از روش های درمانی در دندانپزشکی می باشد که باید توسط متخصص دندانپزشکی انجام شود. مراحل انجام ایمپلنت در موفقیت آمیز بودن آن موثر می باشد.
 
 
بررسی مراحل انجام ایمپلنت:
 
 
اولین قدم برای انجام ایمپلنت معاینه می باشد. بیمار توسط متخصص معاینه می شود و طرح درمان را پس از معاینه انتخاب می کند.
بررسی بیمار از نظر سلامت عمومی و شرایط دهانی توسط پزشک انجام می شود. برای مشخص کردن طرح درمان، تعداد، اندازه و محل انجام ایمپلنت از رادیوگرافی دندان استفاده می شود.
در قدم دوم دندانپزشک جهت کاشت ایمپلنت در فک بیمار اقدام می کند، این مرحله بسیار مهم است زیرا تاثیر بسزایی بر روی موفقیت درمان می گذارد.
این مرحله در مدت زمان کوتاه و به کمک بی حسی موضعی انجام می گیرد و عارضه ای به همراه ندارد.
قدم سوم ایمپلنت به صورت یک پیچ است اما از جنس تیتانیوم، که دندانپزشک زیبایی ترمیمی با برش دادن لثه و سوراخ کردن استخوان فک آن را در دهان بیمار جاگذاری می کند.
مراحل انجام ایمپلنت
این پایه های تیتانیومی به گونه ای ساخته شده اند که موجب تحریک شدن استخوان مجاور در نتیجه استخوان سازی می شوند.
این فرایند استخوان سازی در کنار پایه ها موجب می شود تا استخوان به پایه بچسبد و مانند ریشه دندان محکم شود.
قدم چهارم پس از این که ایمپلنت کاشته شد دندانپزشک لثه را بخیه می کند و دارو هایی که نیاز است را برای بیمار تجویز می کند.
در این مرحله توصیه های بهداشتی با بیمار درمان گذاشته می شود. در برخی مواقع این فرایند کاشت در یک جلسه انجام می شود. زمان مراجعه بعدی در این مرحله مشخص می شود.
بیمار باید تا هنگامی که فک و ایمپلنت جوش بخورند منتظر بماند.
قدم پنجم به تهیه قالب مربوط می شود. دندانپزشک برای تهیه قالب برای این که پروتز دندان با توجه به این قالب ساخته شود اقدام می کند.
پروتز می تواند ثابت یا متحرک باشد. اگر پزشک صلاح بداند در این مرحله از تاج موقت بر روی ایمپلنت استفاده می شود.
قدم ششم، پس از جوش خوردن ایمپلنت با استخوان، پروتز یا تاج اصلی در آزمایشگاه ساخته می شود و بر روی ایمپلنت گذاشته می شود. در این مرحله دندانپزشک مراقبت های لازم ایمپلنت را برای بیمار شرح می دهد.
آخرین قدم، مراجعات بیمار به دندانپزشکی است که باید منظم انجام شود. ایمپلنت نیز مانند دندان طبیعی نیاز به مراقبت دارد ودوام آن به نگهداری و مراقبت از آن ها بستگی دارد.

چاپ   ایمیل