ونیر کامپوزیت بدون تراش

در ونیر کامپوزیت بدون تراش از یک ماده ترمیم همرنگ دندان استفاده میگردد. در ونیر کامپوزیت بدون تراش ماده روی سطح دندان قرار داده شده و توسط دندانپزشک فرم داده خواهد شد. درمان تک جلسه‌ای بدون تراش دندان برای زیبایی دندان ريال مرتب کردن ، اصلاح فرم دندان و همچنین برطرف کردن نامنظمی‌های کوچک ، بستن فاصله بین دندان ها و زردی دندان است.
 
هزینه ونیر کامپوزیت بدون تراش کمتر از لمینت سرامیکی است ‌و این‌به دلیل عدم ارسال کار به لابراتوار میباشد ‌همچنین میتوان دریک جلسه کاری انجام‌داد و توسط دندانپزشک در مطب فرم داده‌شود. دراین تکنیک که‌با مواد نانو تکنولوژی در دسته ونیر کامپوزیت ها انجام میشود ، رنگ و فرمی زیبا بر روی دندان های‌شما ایجاد میشود . استفاده از ونیر کامپوزیت حتی در بسیاری از موارد برای سفید کردن دندان نیز تجویز میشود. نکته‌ای که‌در این نوع مواد وجود دارد این‌است‌که کار با این مواد بسیار سخت میباشد و تخصص دندانپزشک و هنر دست وی از اهمیت ویژه ای برخوردار‌میباشد. برتری که ونیر کامپوزیت هابه مواد دیگر دارند این‌است که دندان ها تراش نمیخورند و آسیبی به مینای دندان وارد نمیشود.
 
مزیت ونیر کامپوزیت بدون تراش نسبت‌به لمینت سرامیکی مدت زمان کمتر، هزینه کمتر و عدم تراش دندان‌است. لازم به ذکر است‌که لمینت سرامیکی موارد کاربرد خود را‌دارد و در نامنظمی‌های بیشتر دندان که نیاز یه تغییرات بیشتر است لزوم لمینت سرامیکی احساس میشود. به‌این ترتیب میتوان دندانها را سفید تر و بلندتر نمود.

چاپ   ایمیل