لمینت دندان چیست؟

لمینت دندان یا ونیر سرامیکی، یکی از خدمات زیبایی دندان میباشد که شامل یک پوسته نازک سرامیکی است که در اصل دو برابر ضخامت یک پوسته تخم‌مرغ قطر دارد. این پوسته‌ها به کمک انواع باندهای رزینی که همان ماده‌ای می‌باشند که سبب چسباندن مواد کامپوزیتی به دندان می‌شود، روی دندان تراش‌خورده چسبانیده می شوند.

دو مزیت مهم لمینت دندان عبارت‌اند از:

  • زیبایی دندان به‌صورت طبیعی
  • عدم رنگ‌پذیری و جرم پذیری

چند عیب استفاده از خدمات لمینت دندان

  • در صورت شکستن باید تعویض شود
  • هزینه نسبتا گرانی دارد
  • در دندان‌های با پوسیدگی وسیع و یا پرکردگی‌های قدیمی کاربرد ندارد
  • بعد از چسباندن لمینت روی دندان، رنگ و شکل آن قابل‌تغییر نیست

چاپ   ایمیل