ایمپلنت دندان جلو

 

ایمپلنت دندان جلو اهمیت زیادی دارد. در مواقعی که دندان‌های جلو به دلیل از دست رفتن یک دندان زیبایی خود را از دست داده باشد با ایمپلنت می‌توان به صورت کاملا طبیعی این مشکل را برطرف کرد. برای دارا بودن ایمپلنت‌های دندانی زیبا خصوصا در مورد دندان‌های قدامی، می‌بایستی توجه داشت که ایمپلنت و روکش ایمپلنت پارامترهای لازم را از جهت دندانپزشکی زیبایی برخوردار باشد. علاوه بر این بافت‌های نگهدارنده ایمپلنت دندان می‌بایستی در درازمدت از سلامت و حجم کافی برخوردار باشند به گونه‌ای که زیبایی بافت‌های اطراف ایمپلنت و بطور واضح سلامت لثه اطراف ایمپلنت دندان از اهمیت خاصی برخوردار است. هزینه ایمپلنت دندان جلو معادل هزینه ایمپلنت هر دندان دیگر می‌باشد و تفاوتی نخواهند داشت.
 

تفاوت بریج دندان با ایمپلنت

جهتپر کردن فضای بی دندانی، از روشی به نام بریج (پل) استفاده میگردد. در این درمان، نیاز به تراش دندان‌های مجاور ناحیه بی دندانی برای جایگزینی دندان است. نقطه ضعف این درمان، آسیب رسیدن به دو دندان سالم است که منجر به پوسیدگی آن‌ها هم می‌شود. همچنین به جهت تحریک نشدن استخوان، تحلیل تدریجی استخوان نیز به وجود می‌آید. این در حالی است که ایمپلنت دندان نه تنها به دندان‌های مجاور آسیب نمی‌رساند، بلکه کاشت ایمپلنت به دلیل تحریک استخوان ناحیه بی دندانی مانع از تحلیل استخوان می‌شود.

چاپ   ایمیل