قیمت مهر ماه ١٣٩٧
توضیحات تکنیک مجموع مرحله پروتز یکماه بعد هزینه مرحله ایمپلنت گذاری تحت لیسانس ساخت برند
ایمپلنت متوسط و قابل قبول بدون جراحی 2/800/000 650/000 650/000 1/500/000 CE سویس IHDE
جراحی کیفیت خیلی خوب و قیمت مناسب
بسیار متداول است
بدون جراحی 3/500/000 1/000/000 1/000/000 1/500/000 آمریکا کره DIO
یک ایمپلنت با کیفیت عالی بدون جراحی 4/000/000 1/000/000 1/000/000 2/000/000 CE سویس SIC


برندهای خاص برای موارد خاص
توضیحات تکنیک مجموع مرحله پروتز یکماه بعد هزینه مرحله ایمپلنت گذاری تحت لیسانس ساخت برند
مناسب برای ایمپلنت فوری،افراد دیابتی و یا سیگاری
خدمات ویژه (ایاب ذهاب و اولویت وقت)
بدون جراحی 5/800/000 1/000/000 1/500/000 3/300/000 CE سویس اشترومن ITI
SLA active
مناسب برای افراد دیابتیک و سیگاری بدون جراحی 5/000/000 1/000/000 1/000/000 3/000/000 CE سویس اشترومن ITI
SLA
مناسب برای افراد دیابتیک و سیگاری بدون جراحی 4/500/000 1/000/000 1/000/000 2/500/000 CE سویس اشترومن ITI
قابلیت بارگذاری در ٤٠ روز بدون جراحی 5/000/000 1/000/000 1/000/000 3/000/000 CE سویس SPI
قابلیت بارگذاری در ٤٥ روز بدلیل سطح لیزری بدون جراحی 4/500/000 1/000/000 1/000/000 2/500/000 CE ایتالیا TIXUS


کالای ایرانی
توضیحات تکنیک مجموع مرحله پروتز یکماه بعد هزینه مرحله ایمپلنت گذاری ساخت برند
سابقه تولید چندسال بیشتر نیست بارگذاری بیشتر از٣ ماه
بدون جراحی 2/500/000 500/000 500/000 1/500/000 ایران Bionic

کلیه ایمپلنت های فوق توسط دکتر امینی به مدت ده سال و نوع ایرانی برای پنج سال ضمانت می گردد.
قیمت های فوق برای یک واحد ایمپلنت به روش غیر جراحی همراه با اباتمنت و روکش پروتز pfm است.
جهت روکش زیرکونیا یا فول سرامیک 700/000 تومان و جهت اباتمنت اختصاصی مبلغ 300/000 به مبالغ فوق اضافه می گردد.